Frikommuner kan utveckla välfärden

 

Läste nyligen en artikel i Dagens Samhäller att ett antal kommuner kan få friare former för att utveckla vård och omsorg.Till exempel kan det bli undantag från nuvarande lagstiftning.

Försöksverksamheten kan på olika sätt hitta nya innovativa arbetssätt, över organisations- och professionsgränser.

Det här är precis vad vi i det nya politiska partiet Regionens Framtid i Västra Götaland vill arbeta för.

https://dagenssamhalle.e-pages.pub/titles/dagenssamhalle/8599/publications/337/pages/6

PSA och hjärtsviktsprov

PSA-prov kan vara bra att ta för att upptäcka alvarliga former av prostatacancer i tid. 

Jag strider för ett annat viktigt prov som kan upptäcka hjärtsvikt i tid.  Hjärtsvikt har ofta sämre prognos än cancer.

Hos äldre är hjärtsvikt ofta orsakad av högt blodtryck.

För en sjukvård där äldre, anhöriga och skattebetalare blir vinnare rösta på Regionens framtid i regionvalet.

Tidiga varningstecken vid hjärtsvikt

Vilka symtom kan vara tidiga varningstecken vid hjärtsvikt?
 
De klassiska symtomen som man oftast nämner är andfåddhet och trötthet.Fortfarande säger man oftast också svullna ben. De som säger svullna ben lever kvar på 1980-talet och använder gamla metoder.
Smärta i muskelvävnad, i axlar och i buken är vanligt. Orsaken är syrebrist när hjärtat inte orkar pumpa bra nog. Klåda föregår ofta smärta.
Kissa nattetid är vanligt eftersom vätska från nedre delen av kroppen omfördelas och når njurarna bättre.
Illamående, dålig aptit och sömn är andra vanliga symtom.
 
Ja, en mycket vanlig orsak till stora vårdbehov hos äldre är hjärtsvikt orsakad av högt blodtryck,

Kvaliteten i vården

22 juni 2018

Vi vill öka kvaliteten i vården

Västra Götaland har mycket sämre och ineffektiv behandling av våra äldre än landet i genomsnitt.

Nuvarande politiker i nämnden och fullmäktige i Västra Götalands läns landsting skämdes och beslutade att sluta rapportera om undvikbar vård på sjukhusens medicinavdelningar. Andra landsting fortsätter rapportera. Hur ska uppföljning av kvaliteten annars gå till?

Vi inom det nya lokala partiet Regionens framtid tycker att fakta är viktigt. Vi har kompetens från apotek, äldreomsorg, primärvård och specialistvård.

Ja, Sverige har en specialistvård i världsklass men tyvärr gäller det inte primärvården enligt tabell i Dagens Samhälle. Sverige hör till bottenskiktet.

Att det finns en mycket vanlig åkomma som ökar kraftigt med åldern är dåligt känt.

Den åkomman heter hjärtsvikt och har många gånger obehandlad sämre prognos än cancer. 

Hjärtsvikt är en vanlig åkomma som leder till köer på akuten och överbeläggning på medicinkliniker.

Helt nyligen redovisades att i vår region har vi flest utskrivningsklara i hela landet.

Om många läggs in i onödan blir det många som också skrivs ut – eller hur?

Dålig kvalitet i primärvården som politiker beslutat dölja genom att sluta rapportera i kvalitetsregister belastar sjukhusvården.

Mer resurser till vården kommer behövas den kommande mandatperioden skrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen.

Främst på grund av att antalet äldre ökar kraftigt.

Vi  i regionens framtid vill arbeta med ökad kvalitet i primärvården och inte bara förlita oss på mer statliga pengar.

Ett lokalt utökat samarbete mellan vårdcentraler och kommuner för medborgarnas livskvalitet är viktig att prioritera.

För det nya lokala partiet Regionens framtid i regionvalet

Maj-Britt Elmvik, leg. Apotekare

Britt Hallgren, Pensionär

Merja Henning, Överläkare

Dan-Axel Möllengård, Politiker

Morgan Larsson f.d. Polis

 

Hälso- och sjukvården i framtiden

30. Jan, 2018

Vårdtrojkan –Rehnqvist, Örtendahl och Åbergs blogg Dagens Medicin

Vi eftersträvar en äkta rationalisering som tar hänsyn till medarbetarnas arbetsmiljö och medför att man kan arbeta smartare.

Viktiga inslag är: Nationell patientjournal med automatiserade kvalitetsregister. 

Det kräver stora omställningar, mod, handlingskraft och strategiskt ledarskap av våra politiker. Hela samhället måste samlas kring uppgiften och inte fastna i lokalpatriotiska eller fackliga överväganden.

31. Jan, 2018

Cwejman: Än är striden om Västlänken inte över

LEDARKRÖNIKA Trots att Mark- och miljödomstolen ger klartecken till Västlänken kan beslutet överklagas, vilket lär ske och så länge beslutet fortsätter behandlas kommer inte domen vinna laga kraft. Det innebär att hanteringen av Västlänken blir en valfråga

29. Jan, 2018

Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafiken ökar i Västsverige
Allt fler åker kollektivt i Västsverige och 2017 blev ett rekordår. Totalt gjordes 320 miljoner resor med Västtrafik under året. Det innebär att resandet med kollektivtrafiken i Västsverige har ökat med 61 miljoner resor, eller 23 procent, jämfört med 2012.

Dags att avskaffa regionen

DEBATT För att få en jämlik vård i hela landet är ett statligt verk bästa lösningen. Den stora tröga politiskt styrda administrationen i regionen gör mer skada än nytta.

Statens roll är att stifta lagar, vara normgivande och att via myndigheter kontrollera och följa upp vården.

Politikerna i Västra Götaland har sagt nej till att redovisa kvalitet i en portal som specialister nationellt tagit fram. Att använda ett argument som att det är synd om vårdcentraler som inte lyckas trots att de sliter är häpnadsväckande. De flesta regioner/landsting fortsätter rapportera.

För att få en jämlik vård i hela landet är ett statligt verk bästa lösningen. Den stora tröga politiskt styrda administrationen i regionen gör mer skada än nytta. Granskning av kvalitet i diagnos och behandling är ett måste. NEJ, intrycket blir att regionen inte vill visa hur illa ställt det är när dubbelt så många äldre läggs in på sjukhus i onödan jämfört med i riket.

Att införa mobila vårdteam till äldre så att de slipper att åka till akuten är bra för våra medborgare. Mål måste dock vara att de sjuka äldre ska få rätt behandling. Men varför mäter man inte om kvaliteten förbättras? Man mäter olämpliga läkemedel som ofta handlar om symtombehandling. Man mäter inte den grundläggande behandlingen med läkemedel och deras diagnoser. Det behövs ett starkt ledarskap för vården och inte politiker. Avskaffa regionen! Sjukvård under statlig huvudman! Utförare kan mycket väl även vara privata.

Problem med överbeläggningar och köer på akuten verkar inte minska enligt mätningar. Hjärtsvikt är tillsammans med lunginflammation den vanligaste orsaken till inläggning på medicinklinik. Inte heller verkar det bli märkbart bättre efter införande av mobila vårdteam. Endast åtta vårdcentraler i Västra Götaland är anslutna till Rikssvikt. Län med stark anslutning till Rikssvikt har flerdubblat antalet patienter med grundläggande diagnos under de senaste åren.

Landstingen är ansvariga för att driva, organisera och bemanna hälso- och sjukvården. Låt professionella sköta vården och tjänstemän driva, organisera och bemanna hälso- och sjukvården. Inte politiker som till och med säger nej till att följa upp kvaliteten. Det finns över 1000 politiska uppdrag i regionen. De resurserna kan användas bättre. Avskaffa regionen, låt sjukvård bli under statlig huvudman istället!

Det här och mycket mer vill vi i det nya lokala partiet Regionens Framtid ändra på. Vi ställer upp i regionvalet 2018.

För Regionens Framtid.

Maj-Britt Elmvik Trollhättans Framtid

Dan Möllengård Trollhättans Framtid

Ann-Charlott Gustafsson Uddevallapartiet

Merja Henning Uddevallapartiet

Morgan Larsson Medborgarpartiet

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/dags-att-avskaffa-regionen-1.4697202