Partiprogram - kort och kärnfullt

Gemensamt engagemang skapar ett bättre Västra Götalands län

Nyckelordet är tillsammans. För att skapa ett Västra Götalands län som tillvaratar allas bästa, krävs samarbete och engagemang.

Regionens Framtid har som ambition att bortse från partipolitiska och ideologiska kontroverser och strävar efter att finna bredaste möjliga lösningar för invånarnas bästa.                             Vi avstår ideologiska låsningar för logiska lösningar!

 

Våra prioriteringar ligger inom främst två huvudområden

 

Förbättra vår sjukvård

Mindre byråkrati - Mer vård

  • Vi vill förstatliga våra sjukhus
  • Vill vill ha kommunen som huvudman för Primärvården

Förbättra tillgång till Nära Sjukvård

  • Akutsjukvård på både NÄL i Trollhättan och på Uddevalla sjukhus
  • Inför gemensamt journalsystem

Erbjud oberoende omprövning av diagnos o mediciner för äldre

  • Krav på uppföljning av undvikbar sjukhusvård

 

Förbättra vår kommunikation

  • Vi vill ha en enkel / effektiv kollektivtrafik som stimulerar kollektivt resande.
  • Vi vill att man alltid provar och utvärderar och följer upp stora projekt utifrån samhällsekonomiska perspektiv, t ex  västlänken, regionens hus mm.

 

Hela Västra Götaland ska leva – alla behövs

Antaget 2017-10-31, Antaget 2018-02-08