Regionens framtid

Regionens Framtid är en paraplyorganisation för lokala partier som har till syfte att bedriva politisk verksamhet och därvid delta i val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland.

Under din kommun kan lokal fråga i regionalpolitiken läggas till

 

Strömstad

Jour Strömstad är medlem i Regionens framtid. Tillsammans för vi en ny politik för vård och omsorg.  Lägg din röst i höst på Regionens framtid i regionvalet

Grundläggande är

 • Förstatliga våra sjukhus
 • Kommunen som huvudman för vårdcentralerna
 • Färre politiker
 • Vårdcentralernas kvalitet ska redovisas

Detta ger utrymme för

 • Jour-och akutmottagning nära dig
 • Minskar behov av skattehöjningar
 • Bättre arbetsvillkor i vården

Följ oss gärna på facebook!

Trollhättan

Trollhätttans Framtid bjöd in Vänersborg för att diskutera samarbete 2015 Vid Julfesten 2016 träffades Trollhättan, Uddevalla och Vänersborgs Lokala partier. Våren 2017 började vi formalisera ett gemensamt regionalt parti.

 

Förbättra vår kommunikation

 • Jobba för enkel / effektiv kollektivtrafik som stimulerar kollektivt resande. Viktigt med tågstopp i Upphhärad och vid NÄL

 Vård

 • Erbjud oberoende omprövning av diagnos och mediciner för äldre.  Den vanligaste orsaken till hjärtsjukdom och behov av sjukhusvård hos äldre är högt blodtryck tidigare i livet. Senast redovisades att 3 vårdcentraler i Trollhättan av 40 i regionen inte fick godkänt.

Dagens vård- och omsorgsmodell har kört fast. Hur mycket pengar som än pumpas in ger den inte mer vård eller är mer kostnadseffektiv. Den vårdstruktur vi har idag har sett likadan ut sedan förra sekelskiftet. Vår akuta sjukvård fungerar, såsom stroke, infarkt, benbrott, trafikolyckor men är fullständigt ineffektiv och skapar stora problem för äldre  Patientgrupper som fastnar i vårdköer och åker runt i systemet, lider, far illa och är mycket kostsamma och kraftigt kommer att öka framöver. Ska sjukvården klaras måste man jobba nytt och annorlunda annars står vi inför ett fullständigt haveri. Det är en resa som måste göras, som andra i Sverige (Norrtälje) och våra grannar i Norden redan påbörjat med påvisat gott resultat.

För oss är det en självklarhet i system som är ineffektiva och kostsamma att söka nya lösningar och istället utveckla sjukvården så att den blir billigare och bättre. Detta är en modell som gör alla till vinnare; patienter, brukare, anhöriga, anställda och skattebetalare.

Uddevalla

Uddevalla Sjukhus

Uddevallapartiet bildade tilsammans med Medborgarpartiet i Vänersborg och Trollhättans Framtid paraplyorganisationen Regionens Framtid våren 2017

 • Bygg dubbelspår på södra bohusbanan. Uddevalla Göteborg 40 minuter
 • Bygg ut den olycksdrabbade vägen mellan Rosseröd-Lerbo, förlängning på 44:an mot Göteborg
 • Starta upp akutsjukvård på Uddevalla sjukhus.
 • Starta upp kommunal palliativ enhet.
 • Ny vård- och omsorgsorganisation.

Dagens vård- och omsorgsmodell har kört fast. Hur mycket pengar som än pumpas in ger den inte mer vård eller är mer kostnadseffektiv. Den vårdstruktur vi har idag har sett likadan ut sedan förra sekelskiftet. Vår akuta sjukvård fungerar, såsom stroke, infarkt, benbrott, trafikolyckor men är fullständigt ineffektiv och skapar stora problem för sköra multisjuka äldre med komplexa frågeställningar, kroniskt sjuka patienter och patienter med psykisk ohälsa. Patientgrupper som fastnar i vårdköer och åker runt i systemet, lider, far illa och är mycket kostsamma och kraftigt kommer att öka framöver. Ska sjukvården klaras måste man jobba nytt och annorlunda annars står vi inför ett fullständigt haveri. Det är en resa som måste göras, som andra i Sverige (Norrtälje) och våra grannar i Norden redan påbörjat med påvisat gott resultat.

Integration mellan region/kommun i ett nytt bolag med egen styrelse och ekonomi. Vård, primärvård och omsorg i samma organisation, är vårt förslag. En linjär organisation, en huvudman och en total vård- och omsorgskedja vilket också inkluderar att vi startar upp en akutmotagning på Uddevalla sjukhus igen.

För oss är det en självklarhet i system som är ineffektiva och kostsamma att söka nya lösningar och istället utveckla sjukvården så att den blir billigare och bättre. Detta är en modell som gör alla till vinnare; patienter, brukare, anhöriga, anställda och skattebetalare.

En värdig, sammantagen god vård och omsorg!
Uddevallapartiet

Vänersborg

Medborgarpartiet i Vänersborg bildade tilsammans med Uddevallapartiet och Trollhättans Framtid paraplyorganisationen Regionens Framtid våren 2017

 • Erbjud oberoende omprövning av diagnos o mediciner för äldre. Krav på uppföljning av undvikbar sjukhusvård. Senast redovisades att 3 vårdcentraler i Vänersborg av 40 i regionen inte fick godkänt.

Götene

Nya Lidköpings-Tidningen

 Det nya partiet Regionens framtid presenterar i dag en valsedel med flera lokala partier på samma lista. Däribland finns representanter från Götene och Skara. – Vi vill se en för­bättring­ inom primärvården, säger Maj-Britt Elmvik från Trollhättans framtid och nu ordförande i det nystartade partiet.

 

Lidköping

Nya Lidköpings-Tidningen

 Det nya partiet Regionens framtid presenterar i dag en valsedel med flera lokala partier på samma lista. Däribland finns representanter från Götene och Skara.

Vi vill se en för­bättring­ inom primärvården, säger Maj-Britt Elmvik från Trollhättans framtid och nu ordförande i det nystartade partiet.

 

Stenungssund

Kvaliteten i vården ST-tidningen

Västra Götaland har mycket sämre och ineffektiv behandling av våra äldre än landet i genomsnitt. Nuvarande politiker i nämnden och fullmäktige i Västra Götalands läns landsting skämdes och beslutade att sluta rapportera om undvikbar vård på sjukhusens medicinavdelningar. Andra landsting fortsätter rapportera. Hur ska uppföljning av kvaliteten annars gå till?

Vi inom det nya lokala partiet Regionens framtid tycker att fakta är viktigt. Vi har kompetens från apotek, äldreomsorg, primärvård och specialistvård.

 Ja, Sverige har en specialistvård i världsklass men tyvärr gäller det inte primärvården enligt tabell i Dagens Samhälle. Sverige hör till bottenskiktet. Att det finns en mycket vanlig åkomma som ökar kraftigt med åldern är dåligt känt. Den åkomman heter hjärtsvikt och har många gånger obehandlad sämre prognos än cancer. 

Hjärtsvikt är en vanlig åkomma som leder till köer på akuten och överbeläggning på medicinkliniker.

Helt nyligen redovisades att i vår region har vi flest utskrivningsklara i hela landet. Om många läggs in i onödan blir det många som också skrivs ut – eller hur? Dålig kvalitet i primärvården som politiker beslutat dölja genom att sluta rapportera i kvalitetsregister belastar sjukhusvården.

Mer resurser till vården kommer behövas den kommande mandatperioden skrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen. Främst på grund av att antalet äldre ökar kraftigt. Vi  i regionens framtid vill arbeta med ökad kvalitet i primärvården och inte bara förlita oss på mer statliga pengar. Ett lokalt utökat samarbete mellan vårdcentraler och kommuner för medborgarnas livskvalitet är viktig att prioritera.

För det nya lokala partiet Regionens framtid i regionvalet

Maj-Britt Elmvik, leg. Apotekare