Frikommuner kan utveckla välfärden

Laura Hartman Tillitsdelegationen

Läste nyligen en artikel i Dagens Samhäller att ett antal kommuner kan få friare former för att utveckla vård och omsorg.Till exempel kan det bli undantag från nuvarande lagstiftning. Försöksverksamheten kan på olika sätt hitta nya innovativa arbetssätt, över organisations- och professionsgränser. det här är precis vad vi i det nya politiska partiet Regionens Framtid i Västra Götaland vill arbeta för.

https://dagenssamhalle.e-pages.pub/titles/dagenssamhalle/8599/publications/337/pages/6

Paraplyorganisation för Lokala partier

Regionens Framtid är en paraplyorganisation för lokala partier som har till syfte att bedriva politisk verksamhet och därvid delta i val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland.

Vilken lokal fråga i regionalpolitiken vill du lägga till? Jag lägger i dag ut ett förslag jag fick från en styrelsemedlem i Regionens framtid. Klicka på fliken Lokala partier och ta del av vad ditt lokala parti tycker är viktiga frågor i höstens val.  Kom med fler förslag! 

Under fliken Vår politik ser du våra övergripande idéer.

EKOT 5 juni

I jämförelsen ingår dödlighet vid akut hjärtinfarkt, överlevnad i bröstcancer och även väntetiderna till olika typer av operationer. 

Sverige är bland de fyra länder som har kortast väntetid på operation. 

Roger Molin, som är analytiker på SKL, säger till Svenska Dagbladet att de svenska väntetiderna har blivit längre på senare år, men att köerna inte gått ut över folkhälsan, eftersom Sverige fortfarande har bäst överlevnad bland patienter.

Vi sparar på politiker 

men vi sparar inte på kvaliteten i vården

 

Minska antalet politiker i regionen.

Vi har en överflödig politikerorganisation.

Lägg skattepengarna på sjukvården istället för politiker.

 

 

 

Vårdens nonchalans är livsfarlig

Nyligen fick jag veta att en kvinna fått veta att hon mår bra. När jag som specialistapotekare granskade hennes symtom, läkemedelslista och labblista såg jag något helt annat. En grundläggande diagnos som inte alls behandlades och gav en mängd symtom som behandlades med en mängd andra läkemedel.

Jag ska försöka att få träffa läkaren nästa vecka för att diskutera. Förhoppningsvis hittar vi en lösning tillsammans. Jag skriver detta med anledning av Åsa Mobergs krönika i Dagens samhälle Vårdens nonchalans är livsfarlig. Läs den!

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/vardens-nonchalans-infor-diffusa-symptom-ar-livsfarlig-21749

Nära sjukvård är viktigt

Ett nära samarbete mellan Primärvård och Kommun är en viktig början mot målet med kommunen som huvudman för primärvården. Tillsammans ökar kvaliteten särskilt för äldres behandling. Primärvården avlastas dagtid och får resurser att förlänga vården till kväll och natt.

I diagrammet med underlag från Kommun och Landstingsdatabasen ses tydligt att det är äldre som använder mycket vård på sjukhusens medicinavdelningar. Därför är det nödvändigt att göra kommunen till huvudman för primärvården.

Förstatliga sjukvården

Ett sätt att påbörja arbetet är att se till att nationella hjälpmedel och riktlinjer används också i Västra Götaland.

Horribelt att politikerna ifrån rikspartier i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att inte rapportera i Kvalitetsportalen. Att 40 vårdcentraler i regionen uppvisar dålig medicinsk kvalitet verkar man inte vilja visa. Än värre för oss i FyrBoDAL är att 15 av vårdcentralerna finns här

NEJ, Det behövs kunskap hur sjukvården fungerar för att ta plats i en styrelse.  Vi i Regionens Framtid vill öppet redovisa för dig så att du som medborgare själv kan välja.

Idag åker svårt sjuka äldre ofta mellan kommun och sjukhuset. Krav att primärvården hittar äldre som riskerar att försämras i god tid och aktivt jobbar med dem.

En sjukvårdspolitikers viktigaste uppgift är att följa och ställa krav på att nu rekommenderade metoder används. Nyligen beslutade FN att antalet apotekare ska inkluderas vid beräkning av sjukvårdspersonal i olika länder, tidigare räknades bara läkare och sjuksköterskor.

 I många länder i Europa runt omkring oss genomför apotekare Läkemedelsgenomgånger. Västra Götaland är sämst i Sverige!

Kontakt
Maj-Britt Elmvik


0520-47 91 47
070-233 78 58

mbelmvik@gmail.com