Gör något radikalt åt kvalitetsbrister i vården

Debatt i Göteborgsposten: https://www.gp.se/debatt/g%C3%B6r-n%C3%A5got-radikalt-%C3%A5t-kvalitetsbristen-i-v%C3%A5rden-1.12018539

Varför har äldre i Västra Götalandsregionen, VGR, ett mycket större vårdbehov på sjukhus än de i övriga landet?
 I den officiella statistikbasen Kolada framgår för år 2017 att antalet utskrivningsklara patienter från sjukhus äldre än 65 år är dubbelt så stort i VGR än snittet för övriga landet.Med utskrivningsklar menas patienter som varit inlagd på sjukhus och väntat minst en dag på hemgång.  Att många äldre skrivs ut innebär att många också läggs in på sjukhus. Fördelat per kommun så finns de 18 sämsta i landet i VGR. Alla kommuner är sämre än snittet i landet. Orsaken till det större behovet av sjukhusvård i VGR är knappast en svagare befolkning utan det lär i stället bero på kvalitetsbrister i den grundläggande vården inom VGR:s primärvård. I forskningsrapport 2015 redovisades att 40 vårdcentraler i Västra Götaland levererade undermålig kvalitet till äldre

 I april 2018 hade VGR bland de högsta siffrorna i landet när det gäller överbeläggningar. Överbeläggningar på sjukhusen beror främst på att många vårdplatser beläggs av patienter som skulle kunna behandlas bättre på vårdcentralerna. Dels för att onödigt många skrivs in, dels på att många måste ligga kvar i väntan på att kommunerna kan ta emot dem.  Inte konstigt att sjukhusen har ständiga budgetunderskott och att personalen får slita ont.

Vad betyder det för kommunerna? Att ta hand om de utskrivningsklara är en stor belastning. Det löpande omsorgsbehovet ökar. Trycket på att bygga fler boenden för äldre ökar. Ibland rapporterar media om brist på personal ibland på pengar men sällan kvaliteten. Äldres omsorgspersonal får slita ont. Äldre och deras anhöriga far illa.

Med en åldrande befolkning ökar trycket ännu mer på sjukhus och kommuner. Om inget radikalt görs krävs stora skattehöjningar framöver i region och kommun. Nyckeln till framgång ligger i större krav på och kvalitetshöjning hos primärvården. Tyvärr hörs inget om detta från de etablerade politiska partierna eller media.

Det behövs en oberoende omprövning av diagnos och mediciner till äldre. Det hade vi i det nya lokala partiet Regionens Framtid med som en av våra valfrågor. Istället för att först ompröva den grundläggande behandlingen skickar vårdcentralerna en rad remisser till specialister, vilket är ännu en onödig belastning på sjukhusen.

Kommunerna måste sluta skylla på regionen och regionen måste sluta att vältra över problemen på kommunerna. Bilaga karta från Kolada.

Maj-Britt Elmvik, leg apotekare specialiserad på äldres medicinska behandling

Rösta på Lokala partier för färre politiker

  • Små företag behöver stöd för fler nya jobb
  • Förbättrad kollektivtrafik. Aktivt arbete för att minska trafikfarliga vägsträckor
  • Erbjud oberoende omprövning av diagnos och mediciner till äldre.
  • En mycket vanlig orsak till stora vårdbehov hos äldre är hjärtsvikt orsakad av högt blodtryck
  • I forskningsrapport 2015 redovisades att 40 vårdcentraleri Västra Götaland levererade undermålig kvalitet till äldre.
  • I april 2018 hade Västra Götalandsregionen bland de högsta siffrorna i landet, när det gäller överbeläggningar
  •  Överbeläggning på sjukhusens medicinavdelningar beror främst på att upp mot 20 vårdplatser av 100 beläggs av patienter som skulle kunna behandlats bättre på vårdcentralerna

 Regionens framtid arbetar för ett bättre samarbete mellan kommuner och vårdcentraler med patienten i centrum. 

Kommunerna måste sluta skylla på regionen och regionen måste sluta skylla på kommunerna

Ny politik för vård och omsorg är nödvändig

Regionens framtid är ett nytt parti vid regionvalet i Västra Götaland i höst 2018. Jag ger här svar på de tre frågor som TTELA ställer vid granskning av sjukvården måndagen den 13 augusti.

Fråga 1. Gällande NU-sjukvården, vilka åtgärder vill ni genomföra för att förbättra vården?

För att hjälpa de sjukaste äldre så att de slipper åka till sjukhus är mobila team en bra åtgärd. Det räcker inte när uppemot 20 av 100 vårdplatser på medicinavdelningar beläggs med patienter som kan skötas bättre av vårdcentralerna. Vårdcentralernas kvalitet måste redovisas öppet så att det driver på att använda nu rekommenderad behandling istället att fortsätta som man brukar.

Fråga 2 Hur anser du att specialistsjukvården på Näl fungerar?

I stort sett bra men de belastas i onödan av att det skickas en mängd remisser från vårdcentralerna till sjukhuset utan att de först gör sitt grundläggande arbete.  Åtgärder som ska prioriteras genomförs inte först.  Jag försökte få svar på vad som upptäcktes, men det var arbetsdiagnoser som inte kunde lämnas ut för granskning. Enligt egen erfarenhet ger en stor andel av remisserna inget stöd för fortsatt patientarbete utan enbart en fördröjning av andra viktiga åtgärder. Självklart ska den som tar emot remisser kräva att grundläggande arbete åtminstone ska påbörjas innan remissen skickas.

Fråga 3. På neurologen i NU-sjukvården uppfylls vårdgarantin bara till 28 procent. Hur ska ni lösa det?

Fritt vårdval inom neurologi vid behov av icke akut vård stimulerar till att resurser används på ett bättre sätt. En sammanställning över tillgänglig vård och väntetider är en bättre lösning än vårdplatskoordinatörer. Både jag och andra har dålig erfarenhet hur det fungerat  i ögonsjukvården med helt onödiga fördröjningar när ärenden först ska hanteras inom NU-sjukvården.

Maj-Britt Elmvik, leg. apotekare Regionens framtid

Paraplyorganisation för Lokala partier

Regionens Framtid är

en paraplyorganisation för lokala partier 

i Regionvalet

Under fliken Vår politik ser du våra övergripande idéer.

Vårdcentraler och kvalitet

Att 40 vårdcentraler i regionen uppvisar dålig medicinsk kvalitet verkar man inte vilja visa.

Än värre för oss i FyrBoDAL är att 15 av vårdcentralerna finns här NEJ, Det behövs kunskap hur sjukvården fungerar för att ta plats i en styrelse. 

Vi i Regionens Framtid vill öppet redovisa för dig så att du som medborgare själv kan välja. Under fliken Din vårdcentral kan du se resultat för din vårdcentral

EKOT 5 juni

I jämförelsen ingår dödlighet vid akut hjärtinfarkt, överlevnad i bröstcancer och även väntetiderna till olika typer av operationer. 

Sverige är bland de fyra länder som har kortast väntetid på operation. 

Vårdens nonchalans är livsfarlig

Nyligen fick en kvinna veta att hon mår bra.

När specialistapotekare granskar hennes symtom, läkemedelslista och labblista sågs något helt annat.

En grundläggande diagnos som inte alls behandlades. Istället behandlades en mängd symtom med olika läkemedel.

Läs gärna Åsa Mobergs krönika i Dagens samhälle Vårdens nonchalans är livsfarlig!

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/vardens-nonchalans-infor-diffusa-symptom-ar-livsfarlig-21749

Nära sjukvård är viktigt

Ett nära samarbete mellan Primärvård och Kommun är en viktig början mot målet med kommunen som huvudman för primärvården.

Tillsammans ökar kvaliteten särskilt för äldres behandling.

Primärvården avlastas dagtid och får resurser att förlänga vården till kväll och natt.

I diagrammet ses tydligt att det är äldre som använder mycket vård på sjukhusens medicinavdelningar. Kommun och Landstingsdatabasen

 

Det är nödvändigt att göra kommunen till huvudman för primärvården.

Idag åker svårt sjuka äldre ofta mellan kommun och sjukhuset. Krav att primärvården hittar äldre som riskerar att försämras i god tid och aktivt jobbar med dem.

En sjukvårdspolitikers viktigaste uppgift är att följa och ställa krav på att nu rekommenderade metoder används.

Nyligen beslutade FN att antalet apotekare ska inkluderas vid beräkning av sjukvårdspersonal i olika länder, tidigare räknades bara läkare och sjuksköterskor.

 I många länder i Europa runt omkring oss genomför apotekare Läkemedelsgenomgånger. Västra Götaland är sämst i Sverige!

Kontakt: Maj-Britt Elmvik

0520-47 91 47
070-233 78 58

mbelmvik@gmail.com