Rösta på Lokala partier för färre politiker, bättre kvalitet i den nära vården och lägst skatt

  • Små företag behöver stöd för fler nya jobb
  • Förbättrad kollektivtrafik. Aktivt arbete för att minska trafikfarliga vägsträckor
  • Erbjud oberoende omprövning av diagnos och mediciner till äldre.
  • En mycket vanlig orsak till stora vårdbehov hos äldre är hjärtsvikt orsakad av högt blodtryck
  • I forskningsrapport 2015 redovisades att 40 vårdcentraleri Västra Götaland levererade undermålig kvalitet till äldre.
  • I april 2018 hade Västra Götalandsregionen bland de högsta siffrorna i landet, när det gäller överbeläggningar
  •  Överbeläggning på sjukhusens medicinavdelningar beror främst på att upp mot 20 vårdplatser av 100 beläggs av patienter som skulle kunna behandlats bättre på vårdcentralerna

 Regionens framtid arbetar för ett bättre samarbete mellan kommuner och vårdcentraler med patienten i centrum. Kommunerna måste sluta skylla på regionen och regionen måste sluta skylla på kommunerna

Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Vilka symtom kan vara tidiga varningstecken vid hjärtsvikt?
 
Kommentar
De klassiska symtomen som man oftast nämner är andfåddhet och trötthet.Fortfarande säger man oftast också svullna ben. De som säger svullna ben lever kvar på 1980-talet och använder gamla metoder.
Smärta i muskelvävnad, i axlar och i buken är vanligt. Orsaken är syrebrist när hjärtat inte orkar pumpa bra nog. Klåda föregår ofta smärta.
Kissa nattetid är vanligt eftersom vätska från nedre delen av kroppen omfördelas och når njurarna bättre.
Illamående, dålig aptit och sömn är andra vanliga symtom.
 
Ja, en mycket vanlig orsak till stora vårdbehov hos äldre är hjärtsvikt orsakad av högt blodtryck,

Provtagning är viktigt

PSA-prov kan vara bra att ta för att upptäcka alvarliga former av prostatacancer i tid.  Jag strider för ett annat viktigt prov som kan upptäcka hjärtsvikt i tid.  Hjärtsvikt har ofta sämre prognos än cancer. Hos äldre är hjärtsvikt ofta orsakad av högt blodtryck. Följ oss i Regionens framtid på facebook så kommer jag inom kort att avslöja vilka symtom du ska vara vaksam på.  För en sjukvård där äldre, anhöriga och skattebetalare blir vinnare rösta på Regionens framtid i regionvalet.

Regionens framtid fick inte vara med

 Ny politik för vård och omsorg är nödvändig

Regionens framtid är ett nytt parti vid regionvalet i Västra Götaland i höst 2018. Jag ger här svar på de tre frågor som TTELA ställer vid granskning av sjukvården måndagen den 13 augusti.

Fråga 1. Gällande NU-sjukvården, vilka åtgärder vill ni genomföra för att förbättra vården?

För att hjälpa de sjukaste äldre så att de slipper åka till sjukhus är mobila team en bra åtgärd. Det räcker inte när uppemot 20 av 100 vårdplatser på medicinavdelningar beläggs med patienter som kan skötas bättre av vårdcentralerna. Vårdcentralernas kvalitet måste redovisas öppet så att det driver på att använda nu rekommenderad behandling istället att fortsätta som man brukar.

Fråga 2 Hur anser du att specialistsjukvården på Näl fungerar?

I stort sett bra men de belastas i onödan av att det skickas en mängd remisser från vårdcentralerna till sjukhuset utan att de först gör sitt grundläggande arbete.  Åtgärder som ska prioriteras genomförs inte först.  Jag försökte få svar på vad som upptäcktes, men det var arbetsdiagnoser som inte kunde lämnas ut för granskning. Enligt egen erfarenhet ger en stor andel av remisserna inget stöd för fortsatt patientarbete utan enbart en fördröjning av andra viktiga åtgärder. Självklart ska den som tar emot remisser kräva att grundläggande arbete åtminstone ska påbörjas innan remissen skickas.

Fråga 3. På neurologen i NU-sjukvården uppfylls vårdgarantin bara till 28 procent. Hur ska ni lösa det?

Fritt vårdval inom neurologi vid behov av icke akut vård stimulerar till att resurser används på ett bättre sätt. En sammanställning över tillgänglig vård och väntetider är en bättre lösning än vårdplatskoordinatörer. Både jag och andra har dålig erfarenhet hur det fungerat  i ögonsjukvården med helt onödiga fördröjningar när ärenden först ska hanteras inom NU-sjukvården.

Maj-Britt Elmvik, leg. apotekare Regionens framtid

Paraplyorganisation för Lokala partier

Regionens Framtid är en paraplyorganisation för lokala partier som har till syfte att bedriva politisk verksamhet och därvid delta i val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland.

Vilken lokal fråga i regionalpolitiken vill du lägga till? Jag lägger i dag ut ett förslag jag fick från en styrelsemedlem i Regionens framtid. Klicka på fliken Lokala partier och ta del av vad ditt lokala parti tycker är viktiga frågor i höstens val.  Kom med fler förslag! 

Under fliken Vår politik ser du våra övergripande idéer.

Vårdcentraler och kvalitet

Ett sätt att påbörja arbetet är att se till att nationella hjälpmedel och riktlinjer används också i Västra Götaland.

Horribelt att politikerna ifrån rikspartier i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att inte rapportera i Kvalitetsportalen. Att 40 vårdcentraler i regionen uppvisar dålig medicinsk kvalitet verkar man inte vilja visa. Än värre för oss i FyrBoDAL är att 15 av vårdcentralerna finns här

NEJ, Det behövs kunskap hur sjukvården fungerar för att ta plats i en styrelse.  Vi i Regionens Framtid vill öppet redovisa för dig så att du som medborgare själv kan välja.

Frikommuner kan utveckla välfärden

Laura Hartman Tillitsdelegationen

Läste nyligen en artikel i Dagens Samhäller att ett antal kommuner kan få friare former för att utveckla vård och omsorg.Till exempel kan det bli undantag från nuvarande lagstiftning. Försöksverksamheten kan på olika sätt hitta nya innovativa arbetssätt, över organisations- och professionsgränser. det här är precis vad vi i det nya politiska partiet Regionens Framtid i Västra Götaland vill arbeta för.

https://dagenssamhalle.e-pages.pub/titles/dagenssamhalle/8599/publications/337/pages/6

EKOT 5 juni

I jämförelsen ingår dödlighet vid akut hjärtinfarkt, överlevnad i bröstcancer och även väntetiderna till olika typer av operationer. 

Sverige är bland de fyra länder som har kortast väntetid på operation. 

Roger Molin, som är analytiker på SKL, säger till Svenska Dagbladet att de svenska väntetiderna har blivit längre på senare år, men att köerna inte gått ut över folkhälsan, eftersom Sverige fortfarande har bäst överlevnad bland patienter.

Vi sparar på politiker 

men vi sparar inte på kvaliteten i vården

 

Minska antalet politiker i regionen.

Vi har en överflödig politikerorganisation.

Lägg skattepengarna på sjukvården istället för politiker.

 

 

 

Vårdens nonchalans är livsfarlig

Nyligen fick jag veta att en kvinna fått veta att hon mår bra. När jag som specialistapotekare granskade hennes symtom, läkemedelslista och labblista såg jag något helt annat. En grundläggande diagnos som inte alls behandlades och gav en mängd symtom som behandlades med en mängd andra läkemedel.

Jag ska försöka att få träffa läkaren nästa vecka för att diskutera. Förhoppningsvis hittar vi en lösning tillsammans. Jag skriver detta med anledning av Åsa Mobergs krönika i Dagens samhälle Vårdens nonchalans är livsfarlig. Läs den!

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/vardens-nonchalans-infor-diffusa-symptom-ar-livsfarlig-21749

Nära sjukvård är viktigt

Ett nära samarbete mellan Primärvård och Kommun är en viktig början mot målet med kommunen som huvudman för primärvården. Tillsammans ökar kvaliteten särskilt för äldres behandling. Primärvården avlastas dagtid och får resurser att förlänga vården till kväll och natt.

I diagrammet med underlag från Kommun och Landstingsdatabasen ses tydligt att det är äldre som använder mycket vård på sjukhusens medicinavdelningar. Därför är det nödvändigt att göra kommunen till huvudman för primärvården.

Idag åker svårt sjuka äldre ofta mellan kommun och sjukhuset. Krav att primärvården hittar äldre som riskerar att försämras i god tid och aktivt jobbar med dem.

En sjukvårdspolitikers viktigaste uppgift är att följa och ställa krav på att nu rekommenderade metoder används. Nyligen beslutade FN att antalet apotekare ska inkluderas vid beräkning av sjukvårdspersonal i olika länder, tidigare räknades bara läkare och sjuksköterskor.

 I många länder i Europa runt omkring oss genomför apotekare Läkemedelsgenomgånger. Västra Götaland är sämst i Sverige!

Kontakt
Maj-Britt Elmvik


0520-47 91 47
070-233 78 58

mbelmvik@gmail.com